TwitterFacebookLinkedInEmail

Leegstand bestrijden met extra woningen in binnenstad Zutphen

ZUTPHEN – Maak wonen mogelijk in leegstaande winkelpanden in de Zutphense binnenstad. Op deze manier wordt leegstand bestreden en voorkom je verpaupering van het centrum.

Daarvoor pleit de eind vorig jaar opgerichte stichting Binnenstadsmanagement Zutphen. In een brief (zienswijze) aan het college van burgemeester en wethouders reageert Binnenstadsmanagement op de nieuwe woonvisie voor Zutphen die het college heeft opgesteld en die volgende week dinsdag in het raadsforum wordt besproken. Volgens de stichting is het toevoegen van woningen een middel om leegstand in het centrum van Zutphen tegen te gaan. In de woonvisie wordt het belang daarvan ingezien, maar Binnenstadsmanagement vreest alsnog dat er in de praktijk geen extra woningen worden toegestaan in de binnenstad doordat de gemeente prioriteit geeft aan andere locaties zoals Noorderhaven, het Waterkwartier en Leesten-Oost.

De leegstand in Zutphen bedraagt op dit moment circa 7 procent. Het probleem is in potentie echter aanmerkelijk groter. Zo voorspelt ABN Amro in het rapport Retaillocaties (2012) dat landelijk de leegstand van winkelpanden zal verdubbelen van 7 naar 14 procent. Gezien de bevolkingskrimp die de regio Achterhoek treft is het risico dat de leegstand in Zutphen de komende jaren fors toeneemt erg groot, zo denkt de stichting. Diverse maatregelen moeten uit de kast worden gehaald om dit tegen te gaan. Wonen toestaan in leegstaande winkelpanden is er daar één van.

B en W delen de zorg van Binnenstadsmanagement. Tegelijkertijd heeft de gemeente te maken met een maximale woningbouwtaakstelling van de provincie waarbij iedere extra woning telt. Toch heeft het college de nieuwe woonvisie aangepast zodat er meer woningen in de binnenstad gecreëerd kunnen worden.

BRON: DE STENTOR
http://www.destentor.nl/regio/zutphen/leegstand-bestrijden-met-extra-woningen-in-binnenstad-zutphen-1.3820006

CyberChimps